Please wait...http://tannklinikk-polen.no/wp-content/uploads/2015/12/banner2.jpg

tannklinikk-polen1Tannl. Aleksandra Gończowska: For det første når det gjelder behandling av utenlandske pasienter, må vi ta hensyn til logistikken ved pasientens opphold i Polen. Det betyr at når en slik pasient kommer til oss for å få en omfattende og intensiv behandling, må alt være forberedt på forhånd. Som regel er det snakk om en alvorlig og komplisert behandling, fordi hvem skulle dra til et annet land med bare én verkende tann. Hele filosofien bak betjeningen av utenlandske pasienter dreier seg om at vi ikke bare tilbyr dem tjenester på høyeste nivå på så kort tid som mulig og til gunstig pris, men først og fremst tar oss av hele logistikken og alle tjenester som følger med, slik at pasienten kan føle seg trygg her.


tannklinikk-polen52Dr. med. Krzysztof Gończowski: Vi utvikler aldri bare én behandlingsplan. Pasienten må ha mulighet til å velge en behandling, enten med tanke på den estetiske effekten, behandlingstiden eller prisen. Det er ikke slik at det alltid finnes bare én riktig fremgangsmåte. Et enkelt medisinsk problem kan bli løst på mange ulike måter. Vi gjennomgår hver behandlingsplan med pasienten, men det er ikke en samtale med en haug med faguttrykk. Under gjennomgåelsen av planen presenterer vi alle forslagene på modeller. Pasienten kan ta de i hånden og se forskjellen mellom ulike kroner eller fasetter, sammenligne ulike slags proteser eller implantater.


pasjenter7Tannl. Aleksandra Gończowska: Det er fordi vi benytter andre prosedyrer, annet utstyr, andre materialer og andre teknologier for f.eks. desinfisering og skylling av rotkanaler. I tillegg bruker vi kofferdamduk og kirurgisk mikroskop under hele rotbehandlingen. Arbeidet på denne måten er veldig presist og langt mer effektivt.


tannklinikk-polen35Tannl. Aleksandra Gończowska: Det er fordi i tilfelle tverrfaglig, komplisert tannbehandling trenger vi veldig ofte å dele den opp i etapper, så det er ikke nok at pasienten kommer til Krakow en gang, han må komme f.eks. to, sjeldnere tre ganger. Av den grunn opplyser vi alltid pasienten ikke bare om den totale behandlingsprisen, men også om prosedyrene som er planlagt for de enkelte fasene og logistikken ved hele behandlingen. På denne måten kan pasienten vite når han skal komme hit og for hvor lenge, hva minste nødvendige mellomrom mellom de enkelte fasene bør være og hva den endelige prisen er, han har også full oversikt over hvilke prosedyrer vi skal utføre ved hver enkelt tann.« 1 of 4 »
Dr. med. Krzysztof Gończowski: Å forbedre vårt team og samarbeide med aller beste spesialister er det viktigste prioritetet i arbeidet vårt. Allerede i begynnelsen av vår privat praksis strevde vi etter å lage en velfungerende gruppe. Slik at pasienten vår ikke hadde en følelse at han komm til en enkelt lege som var ekspert i alt og ingenting, fordi i dag, når behandlingsteknikkene er så avanserte, er det rett og slett umulig. Helt fra starten prøvde vi å realisere et konsept av å opprette en gruppe høyt kvalifiserte spesialleger der hver skulle utføre bare en del av behandlingen. På dette grunnlaget har det oppstått det et tverrfaglig team som arbeider under en klar og konsistent ledelse. Slik at pasienten som kommer til oss med et problem, og som oftest er det kompliserte problemer (ikke bare et enkelt hull eller en enkelt verkende tann) som krever tverrfaglig behandling, kan ha en følelse av at han alltid blir behandlet av en lege som spesialiserer seg innenfor det gitte begrensede fagområdet og er en av de beste, hvis ikke den beste spesialisten. Kort sagt kommer pasienten alltid til den beste legen.


« 1 of 3 »
Dr. med. Krzysztof Gończowski: Man kan si at spørsmålet om angst- og smertereduksjon er min “profesjonelle lidenskap” sammen med endodonti. Jeg jobbet på dette området i løpet av mitt 10-års forsknings- og undervisningsarbeid. I dag er behandlingsteknikkene så avanserte at det finnes mange ulike metoder for smertekontroll.


Tannl. Aleksandra Gończowska: Den ovennevnte sedasjonsmåten benytter vi også hos voksne. Metoden går ut på at pasienten får en blanding av dinitrogenoksid og oksygen, såkalt “lystgass”. Denne teknikken gir en rask og effektiv beroligende effekt, reduserer angst og fremkaller tilbakegående hukommelsestap slik at pasienten ikke husker behandlingen. Lystgassen er spesielt anbefalt for personer som lider av sterk angst for tannbehandling eller for selve injeksjonen, pasienter med brekningsrefleks, hyperaktive, og dessuten under prosedyrer som varer lenge.


pasjenter40Dr. med. Krzysztof Gończowski: For alle legene som arbeider i MAGNADENT slutter ikke behandlingen i øyeblikket pasienten forlater kontoret. Det er klart på forhånd at når den lokale bedøvelsen slutter å virke, f.eks. etter et komplisert kirurgisk inngrep, kommer pasienten til å føle smerte forårsaket av selve traumatiseringen av vevet eller av resterende betennelse.


pasjenter18Dr. med. Krzysztof Gończowski: Vi anbefaler at pasientene kommer til Polen for såkalte fem-dagers blokker, dvs. for 5 virkedager. Det betyr at pasienten lander i Kraków søndag ettermiddag og flyr tilbake lørdag morgen. Det er vår oppgave å arrangere behandlingen slik at denne tiden strekker til uansett type behandling som trenges. Det finnes selvsagt unntak fra dette.


Implantater2Dr. med. Krzysztof Gończowski: Våre pasienter er veldig krevende og vi må sikre så holdbart arbeid og på så kort tid som mulig. Derfor benytter vi feilfritt utstyr i toppklasse og mest avanserte materialer. Her er et eksempel. I tanntekniske arbeider bruker man vanligvis kroner med metallkjerne og porselensfasetter. Da støper en tanntekniker en metallbasis for en proselenskrone.


There is no gallery selected or the gallery was deleted.

Dr. med. Krzysztof Gończowski: Digital Smile Design er en veldig nyttig teknikk som tjener til tredimensjonal analyse og visualisering av aktuelt og fremtidig utseende av pasientens tenner og ansikt. Veldig mange pasienter som har begrenset tilgang til spesialister i kosmetisk tannbehandling der de bor, kommer hit for å få et vakrere smil.


tannklinikk-polen63Dr. med. Krzysztof Gończowski: Ja, men det er ikke alt! Når pasienten aksepterer den virtuelle modellen vi har presentert, lager vi en såkalt “mock-up”, dvs. en simulasjon av selve kosmetiske behandlingen i form av midlertidige plastfasetter. Slike ikke-invasive midlertidige overlegg er laget i samsvar med den digitale modellen og festet midlertidig med lim til tennenes ytterside.


« 1 of 2 »
Dr. med. Krzysztof Gończowski: I MAGNADENT anvender vi nyeste teknikker for implantatbehandling, inkludert en modifisert metode for styrt gjenoppbygning av beinvev som benytter preparater utvunnet fra pasientens eget blod. I den klassiske metoden for styrt gjenoppbygning av beinvev gjenskaper man pasientens beinvev på steder der det ikke er strekker til for at et implantat kan settes inn.tannklinikk-polen53Tannl. Aleksandra Gończowska: Vi gir pasientene våre garanti på noen av behandlingsprosedyrene som MAGNADENT utfører, bl.a. komposittfyllinger og tannproteser. Generelt får hver pasient som har fullført behandling i vår klinikk, en skriftlig garanti skreddersydd for det gitte tilfellet, der det står klart hva vilkårene i garantien er, hva den omfatter og for hvilken periode den gjelder.


tannklinikk-polen58Dr. med. Krzysztof Gończowski: En annen sterk side ved vårt kontor er at vi bistår våre utenlandske pasienter i å søke om refusjon av utgifter til tannbehandlinen i Krakow hos pasientenes lokale forsikringsselskaper. Mesteparten av pasientene fra utlandet og i praksis alle fra Norge, har statlig helseforsikring i HELFO. Dessuten har de fleste også privat helseforsikring.


tannklinikk-polen72Dr. med. Krzysztof Gończowski: Når vi snakker om det norske forsikringsmarkedet, er det slik at hvis periodontisk, tannteknisk eller implantologisk behandling blir utført av en lege med generell spesialisering eller uten spesialisering, får pasienten avslag på søknaden om refusjon av behandlingsutgiftene. Våre leger i MAGNADENT ikke bare er høyt kvalifiserte spesialister,tannklinikk_polenTannl. Aleksandra Gończowska: Vi har i 3 år arbeidet med å fremme Polen som et reisemål for medisinsk turisme. Vårt legeteam har deltatt i en del europeiske prosjekter rettet nettopp mot å forbedre kvaliteten på behandlingen av utenlandske pasienter og å fremme Polen og Krakow som en av Europas beste byer for medisinsk turisme.

norway56
norway39
norway35
norway30
norway18
norway11
norway9
norway3

Dr. med. Krzysztof Gończowski: Det er mange årsaker til dette. Den første er ganske enkel: både jeg og kona mi er absolutt forelsket i Norge. I 2004 drog vi nettopp dit på bryllupsreisen vår. Vi feiret våre hvetebrødsdager med å reise rundt i Norge med sekk og telt.


Copyright Tannklinikkikrakow 2020. All rights reserved.