Please wait...


http://tannklinikk-polen.no/wp-content/uploads/2015/12/banner2.jpg

Dere er kjente for at behandlingene dere gjennomfører, både på det nye MAGNADENT-kontoret og på alle stedene deres team arbeidet tidligere, er i hovedsak smertefrie.

« 1 of 3 »
Dr. med. Krzysztof Gończowski: Man kan si at spørsmålet om angst- og smertereduksjon er min “profesjonelle lidenskap” sammen med endodonti. Jeg jobbet på dette området i løpet av mitt 10-års forsknings- og undervisningsarbeid. I dag er behandlingsteknikkene så avanserte at det finnes mange ulike metoder for smertekontroll.

Fra ikke-invasive og lite invasive metoder som inhalasjonssedasjon, intravenøs sedoanalgesi til generell bedøvelse (“narkose”). Valg av prosedyren er avhengig av pasientens helsetilstand, kliniske behov og pasientens forventninger. Jeg kan si at det i dagens tannbehandling ikke finnes problemet av smerte og jeg sier dette med full bevissthet. I praksis er vi i stand til å eliminere smerte fullstendig, både under selve odontologiske behandlingen og postoperativt. Det samme gjelder angst for tannbehandling, såkalt dentofobi. Alle legene i vårt team har fått opplæring i og kan benytte en såkalt Atraumatisk Anestesiteknikk. Vi utfører rutinemessig maskinstyrt bedøvelse ved hjelp av slike datatsystemer som f.eks. The Wand STA, ikke bare hos barn, men i praksis hos alle pasientene våre. Hver av våre leger er også trent i en såkalt Metode for Stressreduksjon (Stress Reduction Protocol). I tillegg bruker vi inhalasjonssedasjon med dinitrogenoksid (“lystgass”), farmakologisk sedasjon med orale beroligende medisiner og intravenøs sedoanalgesi utført av anestesileger.
Tannl. Aleksandra Gończowska: Det er forresten ikke bare våre leger som får opplæring i dette området, med også alt personalet i MAGNADENT er trent i bruk av Metoden for Stressreduksjon. Det er fordi stressnivået hos pasienten knyttet til tannbehandlingen er påvirket av veldig mange faktorer, blant annet hans holdning, måten han blir betjent i resepsjonen, til og med besøkstidspunktet. Man må kunne balansere alt dette veldig godt. En av de største utfordringene er behandling av barn. På dette området bruker vi en metode som vi har utarbeidet for mange år siden. Metoden går ut på at vi ikke bare har leger som er spesialisert i behandling av barn, men vi først og fremst satser på kontakt med den ynge pasienten.

 

Dr. med. Krzysztof Gończowski: I praksis ser det ut slik at barn som kommer hit for behandling, har først et såkalt tilvenningsbesøk. Under et slikt besøk kan barnet bli kjent med kontoret, personalet og legen som kommer til å behandle ham eller henne, vi administrerer dessuten inhalasjonssedasjon, dvs. gir den unge pasienten en blanding av dinitrogenoksid og oksygen, den såkalte “lystgassen”. Formålet med dette er at barnet venner seg til hele prosedyren med sedering (f.eks. med silikonmasken), til legen og til kontoret. Takket være bruk av sedasjon under tilvenningsbesøket, får barnet en veldig god opplevelse av besøket, mens vi leger kan få vite hvordan barnet reagerer på den bestemte konsentrasjonen av lystgass, slik at vi kan tilpasse dosen og andre parametre ved administrering av midlet under selve behandlingsbesøket.
Tannl. Aleksandra Gończowska: I tilfelle barn er selvfølgelig selve inhalasjonssedasjonen som oftest utilstrekkelig. Det er behov for tilleggs prosedyrer. I MAGNADENT anvender vi farmakologisk premedikasjon, spesielle medisiner beregnet for barn i den gitte alderen, vi bruker også datastyrte injeksjoner og vi gjør det slik at når barnet på grunn av sedering ikke lenger er bevisst på hva som blir gjennomført, gir vi den ytterligere bedøvelsen. Dette er årsaken til at vi har veldig gode resultater med behandling av barn. De yngste pasientene kommer villig til vårt kontor og det er en stor glede for oss at vi kan hjelpe en slik pasient.

Copyright Tannklinikkikrakow 2020. All rights reserved.