Please wait...


http://tannklinikk-polen.no/wp-content/uploads/2015/12/banner2.jpg

Tannkjøttssykdommer – periodontitt –BEHANDLINGER REFUNDERT AV HELFO !

Hver dag kommer det pasienter i Tannklinikkikrakow som på grunn av periodontale sykdommer har delvis eller helt ødelagte tenner, dessverre er det få som vet før ankomsten at de lider av sykdommen kalt periodontitt som i dag er svært utbredt.

Det jobber noen høyt kvalifiserte spesialister innenfor dette området i tannklinikken, som bruker alle sine evner for å utføre spesialisert behandling som kan stanse utviklingen av denne sykdommen.

Periodontitt, dvs. tannkjøttsykdommer, medfører at vevet rundt tennene som holder tennene i tannkjøttet og sikrer at de fungerer som de skal, går i oppløsning. Utviklingen av sykdommen er påvirket av genetiske og miljømessige faktorer og pasientens hygieniske vaner.

Utviklingen av sykdommen kan bli stanset eller saktnet, men det er ikke mulig å reversere atrofiske forandringer i full grad. Derfor er det svært viktig å starte rask og effektiv behandling for å opprettholde god oral helse og ikke bare den.

Bakterier som utvikler seg i tannkjøttlommer, forårsaker betennelse i tannfestet og vevet rundt rotspissen. Immunsystemet blir kontinuerlig mobilisert til kamp, noe som fører til at tennene stadig raskere mister feste og at bakteriene sprer seg gjennom blodkarene til andre deler av kroppen. Dette øker risiko for systemiske sykdommer, spesielt hjerte- og karsykdommer og autoimmune sykdommer.

Vår sterk side ved vårt kontor er at vi bistår våre utenlandske pasienter i å søke om refusjon av utgifter til tannbehandlinen i Krakow hos pasientenes lokale forsikringsselskaper.

Mesteparten av pasientene fra utlandet og i praksis alle fra Norge, har statlig helseforsikring i HELFO. Dessuten har de fleste også privat helseforsikring. Både HELFO og private forsikringsselskaper refunderer en del utgifter til tannbehandling i et annet EU-land, så lenge det dreier seg om høyt spesialisert behandling utført av spesialister innenfor det gitte fagområdet. Grunnlaget for en slik refusjon er EUs direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester som gir EU-borgere rett til å ta behandling i et valgfritt EU-land.

I MAGNADENT er all medisinsk dokumentasjon laget på engelsk og alle behandlingene som er kvalifisert for refusjon, blir utført av leger med nødvendig spesialisering. Etter fullført behandling får pasienten vår full medisinsk dokumentasjon på engelsk til forsikringsselskapet, slik at de kan søke om refusjon av noen eller alle sine utgifter til behandlingen i MAGNADENT.

Vi har stor erfaring i dette og kjenner godt til forsikringsmarkedene i de enkelte EU-landene. Som eksempel kan jeg bruke Norge, fordi her er det faktisk vi som fyller ut all dokumentasjonen til HELFO og private forsikringsselskaper for pasienten, både skjemaet, den medisinske rapporten og alle vedlegg som er nødvendige for å bli kvalifisert for refusjon av utgifter til tannbehandlingen.

Siden refusjonsgraden er avhengig av helseproblemet pasienten har, lager vi i tillegg en full bildedokumentasjon som bekrefter diagnosen og utførelsen av behandlingen.

Pasienten må bare signere disse dokumentene og levere dem til HELFO eller til forsikringsselskapet sitt. Men vi gjør enda mer. Hvis forsikringsselskapet eller selskapets vurderende lege krever noen ytterligere attester, forklaringer eller behandlingsdokumenter, tar vi kontakt med dem på vegne av pasienten og oversender den påkrevde dokumentasjonen.

Copyright Tannklinikkikrakow 2020. All rights reserved.