Please wait...


http://tannklinikk-polen.no/wp-content/uploads/2015/12/banner2.jpg

Tannl. dr. med. dent. Katarzyna Bartyzel

Katarzyna BartyzelSpesialist i periodontologi
Lisensnummer: 1488517

Fullført studium: 2002
Spesialisering i periodontologi: 2012
Doktorgrad: 2009

Hun fullførte tannlegestudiet i 2002 ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Krakow. Hun fikk tittelen doktor i medisin ved Avdeling for periodontologi og oral patologi ved Institutt for odontologi UiK. I oktober 2012 fikk hun tittelen spesialist i periodontologi. I løpet av sitt 10-års arbeid ved Klinikk for odontologi UiK har hun deltatt aktivt i forskning, undervisning (har vært assistent siden 2008) og behandling av pasienter ved Avdeling for periodontologi, som har resultert i publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter og tallrike uttalelser på konferanser både i Polen og i utlandet. Hun er medlem i Polsk Tannlegeforening.

Copyright Tannklinikkikrakow 2020. All rights reserved.