Please wait...


http://tannklinikk-polen.no/wp-content/uploads/2015/12/banner2.jpg

Vi inviterer dere hjertelig til Krakow

Å forbedre vårt team og samarbeide med aller beste spesialister er det viktigste prioritetet i arbeidet vårt. Allerede i begynnelsen av vår privat praksis strevde vi etter å lage en velfungerende gruppe. Slik at pasienten vår ikke hadde en følelse at han komm til en enkelt lege som var ekspert i alt og ingenting, fordi i dag, når behandlingsteknikkene er så avanserte, er det rett og slett umulig.

Helt fra starten prøvde vi å realisere et konsept av å opprette en gruppe høyt kvalifiserte spesialleger der hver skulle utføre bare en del av behandlingen.
På dette grunnlaget har det oppstått det et tverrfaglig team som arbeider under en klar og konsistent ledelse. Slik at pasienten som kommer til oss med et problem, og som oftest er det kompliserte problemer (ikke bare et enkelt hull eller en enkelt verkende tann) som krever tverrfaglig behandling, kan ha en følelse av at han alltid blir behandlet av en lege som spesialiserer seg innenfor det gitte begrensede fagområdet og er en av de beste, hvis ikke den beste spesialisten. Kort sagt kommer pasienten alltid til den beste legen.

Den største utfordringen ved å opprette av en høyt spesialisert gruppe leger som er i stand til å gjennomføre behandling på høyeste nivå og på kortest mulig tid, er å koordinere arbeidet til hele gruppen. Dette er hovedsakelig nøkkelen til suksess. På bakgrunn av våre mange års erfaringer – fordi teamet vårt startet i 2003 – har vi funnet ut at det ikke bare er viktig å koordinere arbeidet til alle legene, med også innføre standardisering av behandlingsprosedyrene.

Når det kommer en pasient til oss for å få en omfattende og tverrfaglig behandling og forventer at den skjer på veldig kort tid, da kan f.eks. vår tanntekniker ikke gruble over og sjekke flere ganger i dokumentasjonen, hvilke metoder for rotbehandling har blitt anvendt av hver lege på pasientens enkelte tenner. Takket være standardiseringen, er det godt kjent på forhånd, hvilke metoder og teknikker har blitt brukt hos den gitte pasienten, fordi hver av legene har utført sin del av arbeidet på samme, beste, repeterbare måten.
Takket være innføring av utprøvde standarder for tannbehandling som ble utviklet av spesialister i verdensklasse, har vi i ny MagnaDENT klinikk ( fra januar 2016 ! ) oppnådd repeterbare resultater, redusert behandlingstid og forenkling av vårt arbeid.

Vi benytter standardisering ikke bare i selve behandlingen, men også i alle andre aspekter av vårt arbeid med pasienten. Takket være dette kan pasienten som kommer til oss, være sikker på at vi alltid jobber som et team, at det alltid finnes en lege som har oversikt over hele behandlingsprosessen og at det alltid utvikles en behandlingsplan i flere alternativer etter undersøkelsen.

En av de viktigste ting i behandlingen av utenlandske pasienter er å sikre at de føler seg trygg og får omsorg her på stedet i Krakow. Jeg kan egentlig si på bakgrunn vår 13-års erfaring i arbeid av slike pasienter at bortsett fra en så viktig ting som teknikken og kvaliteten på selve tannbehandlingen, er det også noe annet som er svært vesentlig for pasientene, nemlig logistikk på ordentlig nivå.
Her er det Anna Zalewska-Partyka som spiller hovedrollen, dvs. personer som har ansvar for arrangering av oppholdet av den gitte pasienten i Polen.
Vår mange års erfaring tyder på at den best fungerende løsningen er Anna som ER HER PÅ STEDET i KRAKOW . Anna fra Tannklinikkikrakow står til full disposisjon for pasienten.
Veldig ofte er hun til stede på kontoret under selve behandlingen for å kunne hjelpe pasienten hele tiden.

Anna Zalewska-Partyka er en person som ikke bare forstår spesifikke sider ved tannbehandling, men er også klar for å bruke all sin tid og engasjement for å sikre disse pasientene best mulig opphold i Krakow.
Takket være slike person har pasienten dobbel beskyttelse, for det første får han et ” In case of emergency” fra oss med et spesielt telefonnummer der han kan ringe døgnet rundt hvis han har et hvilken som helst logistisk eller medisinsk spørsmål og få hjelp på engelsk, norsk eller polsk, for det andre får pasienten et annet telefonnummer til Anna som står til hans disposisjon.

Vår mange års erfaring viser at utenlandske pasienter trenger en person som er herfra som ikke bare skal arrangere en tur for dem, foreslå et godt spisested eller en nattklubb, men – interessant – veldig ofte behøver de noen, ikke en lege, som de kan snakke om behandlingsplanen med.

Disse pasientene trenger rett og slett å forsikre seg, snakke med noen som er mellom den medisinske og den logistiske siden ved oppholdet.

Vi inviterer dere hjertelig til Krakow

Copyright Tannklinikkikrakow 2020. All rights reserved.